Υπόθεση T-695/16 P: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 18ης Ιουλίου 2017 — Επιτροπή κατά RN (Αναίρεση — Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Επιζών σύζυγος — Συντάξεις — Σύνταξη επιζώντος — Άρθρο 20 του παραρτήματος VIII του ΚΥΚ — Προϋποθέσεις εφαρμογής — Πλάνη περί το δίκαιο)