Sag T-695/16 P: Rettens dom af 18. juli 2017 — Kommissionen mod RN (Appel — personalesag — tjenestemænd — efterlevende ægtefælle — pensioner — efterladtepension — artikel 20 i bilag VIII til vedtægten — betingelser for tildeling — retlig fejl)