Zadeva C-489/19 PPU: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 9. oktobra 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Kammergericht Berlin – Nemčija) – izvršitev evropskega naloga za prijetje, izdanega zoper NJ (Predhodno odločanje – Nujni postopek predhodnega odločanja – Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Evropski nalog za prijetje – Okvirni sklep 2002/584/PNZ – Člen 1(1) – Pojem „evropski nalog za prijetje“ – Minimalne zahteve, od katerih je odvisna veljavnost – Člen 6(1) – Pojem „odreditveni pravosodni organ“ – Evropski nalog za prijetje, ki ga je izdalo tožilstvo države članice – Status – Obstoj podrejenosti v razmerju do izvršilne veje oblasti – Pooblastilo ministra za pravosodje za dajanje posameznih navodil – Odobritev evropskega naloga za prijetje, ki jo sodišče da pred pošiljanjem)