Odločba Komisije z dne 09/06/2021 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.10270 - SMO PSA / CDC / SWISSTERMINAL / EURO RHEIN PORTS JV) v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004 (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)