Pisno vprašanje E-9185/10 Morten Messerschmidt (EFD) za Komisijo. Evropska agencija za varnost v letalstvu ne priznava zrakoplovov, registriranih pri zvezni upravi za letalstvo (FAA)