Sklep št. 4/2020 Odbora veleposlanikov AKP-EU z dne 22. decembra 2020 o razrešnici direktorju Tehničnega središča za sodelovanje v kmetijstvu in na podeželju (CTA) glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2019 [2021/21]