Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. 4-142 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 4-174 „Dėl Žaislų saugos techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“