2018 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1011, kuriuo leidžiama išplėsti ultravioletine spinduliuote apdorotų grybų naudojimo kaip naujo maisto produkto pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 paskirtį ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 (Tekstas svarbus EEE.)