Information från kommissionen i enlighet med rådets beslut (EU) 2020/649 2020/C 249/03