Lieta C-802/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 31. oktobrī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) – Firma Z/Finanzamt Y