Kommissionens Forordning (EØF) nr. 1776/74 af 9. juli 1974 om ændring af bilaget til forordning nr. 199/67/EØF om fastsættelse af koefficienterne for beregning af importafgifter vedrørende følgeprodukter inden for fjerkrækødsektoren