Zadeva C-398/05: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 28. februarja 2008 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Düsseldorf – Nemčija) – AGST Draht- und Biegetechnik GmbH proti Hauptzollamt Aachen (Skupna trgovinska politika – Izravnalne dajatve – Protisubvencijski ukrepi – Uredba (ES) št. 1599/1999 – Žice iz nerjavnega jekla – Škoda za industrijo Skupnosti – Vzročna zveza)