Zadeva C-20/10: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Trani (Italija) 13. januarja 2010 – Vino Cosimo Damiano proti Poste Italiane SpA