Teatis, mis käsitleb teateid avalike konkursside korraldamise kohta