Pisno vprašanje E-8615/10 Willy Meyer (GUE/NGL) za Svet. Izgon Nobelove nagrajenke Mairead Corrigan Maguire