Pisno vprašanje E-000438/11 Oreste Rossi (EFD) za Komisijo. Projekti v regiji Piemont, financirani s strani EU leta 2008