Pisno vprašanje E-0920/07 vlaga Glyn Ford (PSE) za Komisijo. Gibraltarski sklad socialnega zavarovanja