Sklep Direktorja Europola z dne 18. aprila 2014 o izvajanju Sklepa upravnega odbora Europola z dne 16. novembra 1999 o sprejemu pogojev in postopkov, ki jih postavlja Europol v zvezi z dajatvami, ki se uporabljajo za plače in nagrade, izplačane osebju Europola, v korist Europola