Meddelande från kommissionen offentliggjort i enlighet med artikel 27.4 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 i ärende AT.40023 – gränsöverskridande tillgång till betal-tv (Text av betydelse för EES.)