Sporočilo Komisije, objavljeno v skladu s členom 27(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 v zadevi AT.40023 – Čezmejni dostop do plačljive televizije (Besedilo velja za EGP.)