Comunicarea Comisiei publicată în temeiul articolului 27 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului în cazul AT.40023 – Accesul transfrontalier la televiziunea cu plată (Text cu relevanță pentru SEE.)