Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 27, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad in zaak AT.40023 — Grensoverschrijdende toegang tot betaaltelevisie (Voor de EER relevante tekst.)