Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ppubblikata skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 fil-Każ AT.40023 — Aċċess transfruntier għat-TV bi ħlas (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)