Komisijos komunikatas, skelbiamas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 27 straipsnio 4 dalį, dėl bylos AT.40023. Tarpvalstybinė prieiga prie mokamos televizijos (Tekstas svarbus EEE.)