Pisno vprašanje E-6426/07 vlaga Ilda Figueiredo (GUE/NGL) za Komisijo. Finančna pomoč Skupnosti