Mål T-51/18: Tribunalens dom av den 10 september 2019 – BP mot Europeiska unionens domstol (Offentlig upphandling av tjänster – Upphandlingsförfarande – Anbudsförfarande för Europeiska unionens domstol – Frilansöversättare – Urvalsförfarande – Beslut att förkasta en anbudsgivares anbud – Motiveringsskyldigheten – Uppenbart oriktig bedömning)