Zaak T-51/18: Arrest van het Gerecht van 10 september 2019 – BP/Hof van Justitie van de Europese Unie („Overheidsopdrachten voor diensten – Aanbestedingsprocedure – Aanbesteding door het Hof van Justitie van de Europese Unie – Freelancevertalers – Selectieprocedure – Afwijzing van de offerte van een inschrijver – Motiveringsplicht – Kennelijke beoordelingsfout”)