Lieta T–51/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 10. septembra spriedums – BP/Eiropas Savienības Tiesa (Publiski pakalpojumu līgumi – Iepirkuma procedūra – Eiropas Savienības Tiesas iepirkums – Līgumtulkotāji – Atlases procedūra – Pretendenta piedāvājuma noraidīšana – Pienākums norādīt pamatojumu – Acīmredzama kļūda vērtējumā)