Дело T-51/18: Решение на Общия съд от 10 септември 2019 г. — BP/Съд на Европейския съюз (Обществени поръчки за услуги – Процедура за възлагане на обществени поръчки – Процедура на Съда на Европейския съюза за възлагане на обществена поръчка – Преводачи на свободна практика – Процедура по подбор – Отхвърляне на офертата на оферент – Задължение за мотивиране – Явна грешка в преценката)