Pisno vprašanje E-008522/11 Kathleen Van Brempt (S&D) za Komisijo. Sestava skupin za pregled preskusov izjemnih situacij