Pisno vprašanje E-010262/11 Morten Messerschmidt (EFD) za Komisijo. Pogodbe o plačah v javnem sektorju in pravna podlaga v Pogodbi o delovanju Evropske unije ali v drugih predpisih