Notulen van de vergadering van maandag 7 februari 1977