Pisno vprašanje E-005588/11 Vasilica Viorica Dăncilă (S&D) za Komisijo. Čezmejno sodelovanje na izobraževalnem področju