Sprawa T-668/20: Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2020 r. – NZ / Komisja