Zadeva F-45/06 REV: Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 20. septembra 2011 – De Buggenoms in drugi proti Komisiji (Javni uslužbenci — Postopek — Zahteva za revizijo — Člen 119 Poslovnika Splošnega sodišča — Odločba Splošnega sodišča — Zahteva za revizijo, ki se nanaša na sklep o izbrisu zaradi umika — Pravnomočnost — Odsotnost — Nedopustnost, ugotovljena po uradni dolžnosti)