Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. junija 2016 o osnutku sklepa Sveta o odobritvi okrepljenega sodelovanja na področju pristojnosti, prava, ki se uporablja, ter priznavanja in izvrševanja odločb na področju premoženjskih razmerij mednarodnih parov, ki zajema tako področje premoženjskih razmerij med zakoncema kot premoženjskopravne posledice registriranih partnerskih skupnosti (08112/2016 – C8-0184/2016 – 2016/0061(NLE))