Az Európai Parlament 2016. június 7-i jogalkotási állásfoglalása a nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei tekintetében a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása területén létrehozandó, a házassági vagyonjogi rendszerekre és a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásaira egyaránt kiterjedő megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (08112/2016 – C8-0184/2016 – 2016/0061(NLE))