Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 7. juni 2016 om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indføre et forstærket samarbejde for så vidt angår kompetence, lovvalg og anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem internationale par, som omfatter både formueforholdet mellem ægtefæller og de formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber (08112/2016 — C8-0184/2016 — 2016/0061(NLE))