Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. června 2016 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti příslušnosti, rozhodného práva, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů mezinárodních párů, zahrnujících jak majetkové poměry v manželství, tak majetkové důsledky registrovaného partnerství (08112/2016 – C8-0184/2016 – 2016/0061(NLE))