Mål C-639/18: Domstolens dom (första avdelningen) av den 18 juni 2020 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Kiel – Tyskland) – KH mot Sparkasse Südholstein (Begäran om förhandsavgörande – Konsumentskydd – Distansförsäljning av finansiella tjänster – Direktiv 2002/65/EG – Artikel 1 – Tillämpningsområde – Avtal om finansiella tjänster som omfattar ett inledande avtal om tjänster som följs av på varandra följande transaktioner – Tillämpning av direktiv 2002/65/EG på enbart det första avtalet – Artikel 2 a – Begreppet ”avtal om finansiella tjänster” – Tilläggsavtal avseende ändring av den ursprungligen överenskomna räntesatsen)