Zaak C-639/18: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 18 juni 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Kiel — Duitsland) — KH/Sparkasse Südholstein [Prejudiciële verwijzing – Consumentenbescherming – Verkoop op afstand van financiële diensten – Richtlijn 2002/65/EG – Artikel 1 – Werkingssfeer – Overeenkomsten inzake financiële diensten die een initieel akkoord omvatten dat wordt gevolgd door opeenvolgende verrichtingen – Toepassing van richtlijn 2002/65/EG op alleen het initiële akkoord – Artikel 2, onder a) – Begrip “overeenkomst inzake financiële diensten” – Aanvullende overeenkomst bij een leningsovereenkomst tot wijziging van het aanvankelijk vastgestelde rentetarief]