Predmet C-639/18: Presuda Suda (prvo vijeće) od 18. lipnja 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Kiel – Njemačka) – KH protiv Sparkasse Südholstein (Zahtjev za prethodnu odluku – Zaštita potrošača – Trgovanje na daljinu financijskim uslugama – Direktiva 2002/65/EZ – Članak 1. – Područje primjene – Ugovori o financijskim uslugama koji sadrže početni sporazum o uslugama, za kojim slijede uzastopni poslovi – Primjena Direktive 2002/65/EZ samo na početni sporazum – Članak 2. točka (a) – Pojam „ugovor o financijskim uslugama” – Sporazum o izmjeni ugovora o zajmu kojim se mijenja prvotno utvrđena kamatna stopa)