Zadeva T-874/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 25. novembra 2020 – Impera/EUIPO – Euro Games Technology (Flaming Forties) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije Flaming Forties – Prejšnja figurativna znamka 40 FLAMING FRUITS – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001])