Zadeva T-155/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 26. oktobra 2016 – Kaddour/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Siriji — Zamrznitev sredstev — Razglasitev ničnosti prejšnjih aktov s sodbo Splošnega sodišča — Novi akti, ki vključujejo ime tožeče stranke na seznamih — Ničnostna tožba — Člen 76(d) Poslovnika — Vsebina tožbe — Dopustnost — Obveznost obrazložitve — Dokazno breme — Lastninska pavica — Svoboda gospodarske pobude)