Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 63/2000 van 28 juni 2000 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-Overeenkomst