Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 63/2000 ze dne 28. června 2000, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP