Uredba Komisije (EU) 2016/235 z dne 18. februarja 2016 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač C/2016/0858