P8_TA(2018)0206 Statystyki dotyczące transportu towarów wodami śródlądowymi (tekst jednolity) ***I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi (tekst jednolity) (COM(2017)0545 – C8-0337/2017 – 2017/0256(COD)) P8_TC1-COD(2017)0256 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 maja 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/… w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi