P8_TA(2017)0327 Ukrepi za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. septembra 2017 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)) P8_TC1-COD(2016)0030 Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. septembra 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/… Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 994/2010