Pisno vprašanje P-8233/10 Nessa Childers (S&D) za Komisijo. Zakonec, ki ni državljan EU in ki dela v Združenem kraljestvu